Elektrisch geleidende coating als EMC afscherming

EMC afscherming in elektronicaproducten kunnen kostbaar zijn en veel ruimte in beslag nemen op de printplaat. Dit speelt met name voor producten die in hoge volumes geproduceerd worden, zoals smartphones, IOT sensoren en automotive elektronica. Maar dit geldt ook gevoelige radarsystemen en specialistische apparatuur in de lucht- en ruimtevaart.
Hiermee kan het EMC probleem afgevangen worden bij de bron. Dat kan op behuizingsniveau, printplaatniveau maar zelfs componentniveau waarbij CHO-SHIELD direct op IC’s aangebracht wordt.

Parker Chomerics heeft hiervoor in haar programma een keur aan elektrisch geleidende coatings en verf, afgestemd op de elke applicatie.
De compound is opgebouwd uit een vloeibare drager bestaande uit acryl, epoxy, polyester of polyurethaan, verrijkt met vulmateriaal van zilver, koper of verzilverd koper. De aan te brengen compound kan bestaan uit een één of meerdere componenten en in sommige gevallen is een primer noodzakelijk.

Afwegingen zijn ondermeer:
– Mate van EMC afscherming
– Levensduur van de applicatie
– Ondergrond van de coating
– Temperatuurstabiliteit
– Kosten van het materiaal

Parker Chomerics is een specialist in EMC afschermingsmaterialen en thermische interface materialen voor kritische elektronica.